Select Language / Välj Språk

Måla av någon

Hej. Jag undrar om det är lagligt att rita av ett porträtt från internet för privat bruk. Eventuellt att någon kompis ser vad jag ritat..
Personen i fråga vet inte om att det har ritats av isofall fören efter jag ritat av bilden.

Signatur: 
Jw

Kommentarer

Det är tillåtet att kopiera andra eller andras upphovsrättsligt skyddade verk för privat bruk. Inom hemmets väggar anger dansk upphovsrätt som väl täcker vad som avses. Spridande därefter utgör intrång.
By Staffan Teste