Select Language / Välj Språk

Måla av "videoklipp"?

Hej!

Kan jag måla av en stillbild (eller en del av den, en person eller en del av bakgrunden) ur t.ex en musikvideo eller en film/dokumentär och sedan använda hur jag vill? T.ex ställa ut eller t.om sälja min målning? Kan jag publicera den på Facebook eller Instagram?

Signatur: 
Benjy

Kommentarer

Fotografens bild eller filmarens är skyddad gentemot bearbetning. Det finns faktiskt ett mål som begärts prövningstillstånd för i HD, i vilket en konstnär målade av ett fotografi. Tingsrätten ansåg att det var ett upphovsrättsligt intrng, medan Svea Hovrätt ansåg att konstnären fick göra så. Lagtexten säger något annat och nu kan saken komma att prövas i Högsta domstolen. Avvakta utgången så vet vi mera om hur ett fotografi, stillbild kan utnyttjas. Min uppfattning är också att frysning av en videofilm till en stillbild inte heller är tillåten. Det kommer bl.a. att prövas vid hovrätten i Göteborg.
By Staffan Teste