Select Language / Välj Språk

Måla efter en orginalmålning

Demo-målar ett motiv på en kurs. Deltagare målar efter. Är det då tillåtet för deltagaren att lägga ut det på internet?

Signatur: 
elise

Kommentarer

Ett motiv i sig är inte upphovsrättsligt skyddat. Bara för att någon målar en segelbåt innebär det inte att du inte får måla en segelbåt. Däremot är det inte tillåtet att efterbilda någon annans målning utan samtycke. När deltagarna målar efter dig så sker detta med ditt samtycke, dvs deltagarna får efterbilda din målning. Du lämnar inte ditt samtycke till deltagarna att lägga ut målningen på internet om målningar gör intrång i din upphovsrätt. Om deltagarnas målning gör intrång eller inte måste avgöras i varje enskilt fall. Du bör i förväg vara tydlig och klargöra för varje deltagare om du inte vill att de lägger upp bilder på internet.
By Pär Öhman