Select Language / Välj Språk

Memoriam

Kan jag använda en bild på SuperMario, tagen från Internet, i en Memoriam-annons i en dagstidning?

Signatur: 
kickifr

Kommentarer

Det är annonsören som blir ansvarig för vad som används i en annons. Kända personer och t.ex. seriefigurer skyddas av dem själva eller de som äger rättigheterna. För att använda en sådan bild/teckning kommersiellt fordras tillstånd av rättighetsinnehavarna. detsamma gäller för t.ex. en dikt i annonsen.
By Staffan Teste