Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Miljöpartiet stämda för intrång

Miljöpartiet har utnyttjat en fotografs drönarfoto utan tillstånd. Miljöpartiet, som sitter i regeringsställning i Sverige, har inte velat betala full marknadsmässig ersättning till fotografen för flygfotot utan ansett att de skall betala ett lägre pris. Till sist har fotografen blivit tvungen att stämma miljöpartiet vid Stockholms tingsrätt för att försöka få sina rättigheter tillvaratagna. - Det är egendomligt att ett regeringsparti som vägrar godta förslag om att anställningar för arbetslösa skall ske till lägre löner själva bedömmer att fotografer inte skall ha den ersättning som branschen anger för yrkesfotografer i synnerhet som just den aktuella bilden tagits med hjälp av dyr utrustning, drönare och specialkameror. Partiet tycks ha dålig förståelse för utsatta fotografers arbete, säger Staffan Teste, Bildombudsmannen AB.