Select Language / Välj Språk

Min egen bild används, utan medgivande, som bevis mot mig

Jag är av en kommun anklagad för att "olovligt" ha uppfört byggnation. Som bevismaterial använder man en av mig tagen bild som hämtats från Facebook. Vad jag förstår äger jag upphovsrätten till bilden - det är jag som fotograferat. Har kommunen rätt att använda sig av "min" bild utan mitt tillstånd?

Ps. Hur dom fått tag på bilden, som bara är tillgänglig för mina vänner, är för mig en gåta. Troligen är en av mina vänner inte så mycket "vän" trots allt.

Signatur: 
Förbryllad

Kommentarer

Det finns en intressant dom från hovrätt som visar att kommunen inte får använda upphovsrättsligt skyddad bild som bevis. Hovrättens dom skall nu prövas i högsta domstolen men tills vidare gäller hovrättens utslag. det går att stämma kommunen för intrång i förenklat tvistemål.
By Staffan Teste