Select Language / Välj Språk

Min gamla arbetsplats använder en bild på mig, är det lagligt?

Hej.

Min gamla arbetsplats använder sig av en bild på mig, publicerad på deras hemsida. Detta utan mitt skriftliga tillstånd. Nu har jag nytt arbete och vill därför inte förknippas med min gamla arbetsplats, speciellt inte på deras hemsida.
Jag har mailat min gamla chef om att jag vill att bilden skall tas bort, fick ett lovande ord på att detta skulle göras men det har ännu inte skett.
Vad kan jag göra? Och är det som de gör lagligt?
Med vänlig hälsning,
Sandra

Signatur: 
Sandra

Kommentarer

Om din tidigare chef lovat att de ska ta bort fotografiet men det inte hänt bör du kontakta chefen på nytt. Förhoppningsvis är det inte något bekymmer. Det är endast om fotografiet är kränkande eller en det används som marknadsföring för produkter eller tjänster som du har rätt att kräva att de tar ner fotografiet. Ni kan då även ha rätt till ersättning. Ovanstående förutsätter att det inte är du som fotograferat dig själv.
By Pär Öhman