Select Language / Välj Språk

Mitt namn och bild tas inte bort från hemsidan.

Hej.
Jag var anställd på en mäklarbyrå i 5 år. På byråns hemsida fanns jag med både med bild och namn. Nu är det 5 år sedan jag slutade och har bett ägaren till byrån att ta bort mitt namn och bild. Detta har inte skett. Jag har bytt inriktning på mitt arbetsliv, har idag annat arbete och vill inte synas på den hemsidan. Hur kan jag gå vidare med detta och vad har jag för rättigheter? Kan jag kräva ersättning?

Signatur: 
Kicki

Kommentarer

Lagen om namn och bild i reklam gäller i Sverige. Har du bett (helst skriftligen) att bilden skall tas bort och så inte sker då gäller lagen om namn och bild i reklam. Du kan begära ersättning.
By Staffan Teste