Select Language / Välj Språk

Namnangivelse

Ett foto som tagits av mig har publicerats i media med en annan fotografs namn. Vad gäller?

Signatur: 
Ella

Kommentarer

Ni som fotograf har rätt att få ert namn angivet och ersättning för utebliven namnangivelse. Om fotografiet använts utan ert tillstånd har ni även rätt till ersättning för detta. Om ni inte får ersättning för intrånget kontakta Bildombudsmannen ohman@bildombudsmannen.se. Glöm inte att dokumentera intrånget.
By Pär Öhman