Select Language / Välj Språk

När kan man säga nej?

Hej!

Jag har fotograferat under ett evenemang och skickade ut bilderna till de som hade köpt inom 2 veckor efter evenemanget. Nu har en individ hört av sig efter 7 månader och säger att denne inte har mottagit bilderna som denne har köpt.

Jag skrev ut i ett forum där jag vet att denna individ är aktiv att bilder som ej har mottagits bör rapporteras till mig så kunderna kan få dem återigen.

Men nu undrar jag, har jag ett krav som fotograf att även efter en sådan låg tidsperiod utan att personen i fråga har hört av sig tidigare måsta lämna tillbaka pengarna?

Jag är inte säker heller på att bilderna finns kvar då datorn gick sönder olyckligtvis.

Hur ska jag gå till väga?

Signatur: 
V

Kommentarer

Vilket ansvar ni har för att leverera bilderna bör framgå av det avtal ni ingick vid beställningen av bilderna. Ni som fotograf bör kunna styrka att ni har levererat bilderna. Om det av avtalet framgick någon tidsfrist eller om ni kan visa att ni har levererat bilderna bär ni inget något ansvar sju månader senare. Om ni aldrig levererade bilderna och kunden har betalat för bilderna har ni ett ansvar för att leverera bilderna i och med det avtal ni ingått.
By Pär Öhman