Select Language / Välj Språk

Olämplig bild på sökning i google

Söker man på mitt namn på google kommer det bl.a. upp en bild på mig med en ölburk i handen vilket jag tycker är olämpligt då jag arbetar som lärare. Bilden har lagts ut på twitter av en kompis för en tid sedan och är nu borttagen från hans konto. Men trots att den inte finns så visas en minibild av denna bild då man söker på mitt namn på google. Jag har kontaktat företaget som äger webbplatsen där bilden låg och de ber mig att ta kontakt med google. Jag försökte ta bort bilden genom google´s egen borttagningstjänst men detta nekas av google. Det går varken att nå någon på telefon eller mail på google så hur går man vidare?

Signatur: 
SF

Kommentarer

Upplever det som svårt med Google att de tar bort olämpliga bilder som inte längre finns på ursprunglig hemsida. Skriv till Google ett brev och lyckas inte det återkom, teste@bildombudsmannen.se
By Staffan Teste