Select Language / Välj Språk

Olovlig publicering?

Hej,

En tidning har använt en av mina bilder i en artikel om ett projekt jag höll på med förra året!
Nu har de använt samma bild i en annan artikel utan att först fråga mig om lov. De har angivit mitt namn som fotograf men jag undrar om jag kan kräva ersättning för olovlig publicering?

Signatur: 
Fredrik

Kommentarer

Att använda en bild för nytt ändamål utan tillstånd är inte tilåtet. Fakturera för intrång.
By Staffan Teste