Select Language / Välj Språk

På offentlig tillställning så tog jag en bild

Vid en offentlig tillställning tog jag en bild på Göran Persson. Bilden laddade jag upp på en webbplats där fotografer kritiserar varandras bilder. Vad jag föstår är detta formellt sett inte tillåtet om jag inte fått tillåtelse av Göran. (Kanske bryter jag mot lagen bara genom att nämna hans namn i denna fråga?) Men Göran är en offentlig person. Kan man betrakta bilden som en harmlös uppgift? Eller faller min bild utanför PUL om vi betraktar den som konstnärligt skapande?

Signatur: 
Sebastian

Kommentarer

Bilder är personuppgifter. Man får egentligen inte publicera personuppgifter om annan på nätet utan tillstånd av personen ifråga. Undantag är nyhetssajter eller nyhetsmässig diskussion som faller under yttrandefrihetsgrundlagen, Det återstår att se om bilden kan uppfattas som en nyhet i det här sammanhanget eller ej. Svar på detta kan endast ges av Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet ge, eller domstol. Skriv gärna till Datainspektionen och fråga. Politiker får räkna med att tåla mer av omvärlden. En svensk känd rikspolitiker kallades för "fitta" i ett herrmagasin för ett antal år sedan. Politikern stämde för förtal, men Stockholms tingsrätt ogillade åtalet och ansåg att ordet hade så vid betydelse att det inte var förtal.
By SuperAcoAdmin