Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Pär Öhman anställd hos Bildombudsmannen AB

Bildombudsmannen AB utökar för att hjälpa upphovsrättsinnehavare. Under de senaste två åren har Bildombudsmannen AB medverkat till att upphovsmännen erhållit över 2 miljoner kr för intrång i deras rättigheter.  Juristen Pär Öhman, själv konstnär, har nu anställts på heltid för att Bildombudsmannen AB skall klara av att hjälpa alla som drabbas av att få sina upphovsrättsliga verk utnyttjade, det gäller såväl fotografer som tecknare, skribenter. arkitekter, designers som musiker.

Pär Öhman har precis som Staffan Teste tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet, där han nu också genomgår en immaterialrättslig mastersutbildning.