Select Language / Välj Språk

Polishusbyggnad

Vid entrén på Polishuset sitter en skylt FOTOGRAFERING FÖRBJUDEN. Gäller givetvis innanför dörrarna på polishuset men gäller även förbud att fotografera exteriört av byggnaden?

Signatur: 
Curt

Kommentarer

Är det fotoförbund utfärdat av länsstyrelsen gäller den även avfotografering av skylt och byggnader. Mera privata fotoförbudsskyltar har inte den begränsningen.
By Staffan Teste