Select Language / Välj Språk

Porträttanvändning

Kan man i en offentlig lokal hänga upp stora porträttbilder av personer utan att fråga personerna om tillstånd?

Signatur: 
WosCar

Kommentarer

Lagen om namn och bild i reklam ritar sig gentemot näringsidkare. Skulle det vara en ideelll organisation som sätter upp porträtten kan de teoretiskt komma undan kravet på att begära tillstånd. Men så fort lokalen har något kommersiellt syfte t.ex. en restaurang eller Arlanda flygplats fordras tilstånd.
By Staffan Teste