Select Language / Välj Språk

Publicera bokomslag

Jag undrar vad som gäller om jag vill publicera en bild på ett bokomslag på Internet. Måste jag ha tillstånd från bokförlag, fotograf, formgivare eller författare?

Signatur: 
Anna

Kommentarer

Det bästa är om du har tillstånd av alla, men jag anser att det viktigaste är att ha tillstånd av fotografen eller den som skapat verket på omslaget. Titeln på boken har knappast några rättigheter.
By SuperAcoAdmin