Select Language / Välj Språk

Publicera taggade Instagrambilder

Hej!

Jag arbetar på en tidning. Vi har en idé om att skapa ett bildflöde från Instagram på vår sajt. Detta genom att be läsarna tagga sina bilder på ett speciellt sätt. Tanken är också att kunna välja ut några bilder ut det här flödet och publicera i papperstidningen.

Vet du hur det ser ut med rättighetsfrågan här? Om vi uppmanar våra följare/läsare att ta bilder och tagga dem på ett speciellt sätt under föresvävningen att de då dyker upp på var sajt och att de kan komma att dyka upp i papperstidningen, är det då okej för oss att använda dem på detta vis, eller krävs det ytterligare skrivningar?

Frågan är alltså tvådelad - dels, är det okej att skapa ett flöde på vår sajt med taggade Instagrambilder? Och dels om det är okej att publicera bilderna i printmedia?

Hälsningar
Björn

Signatur: 
Journalisten

Kommentarer

Det är inte så enkelt att använda taggade fotografier från Instagram. En mängd problem om ni använder fotografierna på ett sådant sätt. Det är viktigt att tänka på att fotografier kan laddas upp och taggas av en användare som inte är upphovsman till fotografiet. Fotografens namn, vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med användarnamnet, ska alltid anges i redaktionellt sammanhang. Fotografier kan komma att användas i kränkande sammanhang när ni inte har kontroll över vilka fotografier som visas. Vid användning av fotografier från Instagram måste ni se till att Instagrams villkor uppfylls vilket bl.a. kräver att ni respekterar användarens krav eller restriktioner t.ex. All Rights Reserved. Allt detta gäller både på internet och i tryck.
By Pär Öhman