Select Language / Välj Språk

Publicering av modellbilder

För en tid sedan deltog jag i en studiofotograferingskurs anordnad av en professionell fotograf.
Jag har ingen överenskommelse med modellerna men antar att fotografen som anordnade kursen har det.
Kan jag använda de bilder som jag tog vid dessa tillfällen i marknadsföringssyfte på min hemsida?

Signatur: 
C

Kommentarer

För att använda bilderna i marknadsföringssyfte krävs det av dig att du inhämtar modellernas samtycke. Detta framgår av lagen om namn och bild i reklam. Detta gäller oavsett om fotografen som anordnade kursen har haft någon överenskommelse med modellerna. Den överenskommelsen gäller endast mellan kursanordnaren och modellerna. Kontakta kursanordnaren och be om modellernas kontaktuppgifter.
By Pär Öhman