Select Language / Välj Språk

publicering av skolbilder

Jag arbetar för en lokaltidning och ta bland annat bilder på skolavslutningar.
Är det tillåtet att publicera dessa bilder utan att ha tillstånd från varje barns föräldrar?

Signatur: 
frilans

Kommentarer

Det skall inte vara några problem att publicera bilder från skolavslutningar om du har tillstånd av skolan att fotografera. Däremot fordras tillstånd av varje elevs målsman om bilderna skall användas kommersiellt.
By Staffan Teste