Select Language / Välj Språk

Publicering i tidning

Om jag skriver en icke kommersiell artikel om fotokonst, får jag publicera bilder (som jag själv tagit) på egen ägd konst utan tillåtelse från verkets upphovsman/kvinna?

Signatur: 
foto

Kommentarer

Det är bara upphovsmannen eller rättsinnehavaren som kan ge tillstånd till utnyttjande av sina egna verk, så länge de är upphovsrättsligt skyddade 70 år efter upphovsmannens död.
By Staffan Teste