Select Language / Välj Språk

Publicering utan nyttjanderätt - vem betalar?

Mina fotografier har publicerats i en tidskrift, utan att nyttjanderätt har avtalats med mig. Publiceringen har tydlig annonsform och sju golfklubbar som använder mina bilder har avtal om exponering i tidskriften. Alla sju golfklubbar saknar helt nyttjanderätt till mina bilder och förnekar ansvar. De hävdar att de inte skickat in bilderna och påstår att de var helt ovetande om att mina bilder skulle användas. De finns flera omständigheter som talar för att det stämmer. Tidskriften har inte heller kunnat visa att bilderna har skickats in, men hävdar att det beror på att den dator där mailen fanns har stulits. Det är mycket troligt att någon på tidskriften har fiskat upp mina bilder på Internet och använt dem för klubbarnas räkning, utan att meddela klubbarna.

Man har använt bilder i Storleken 970x640 eller mindre som tryckoriginal, vilket tyder på att man handlat i ond tro. Normalt skulle man efterfråga bilderna i stort format för tryck i ett exklusivt magasin på glättat papper. Det har man inte gjort. Mina bilder har också beskurits kraftigt. 50-60 % av bildytan har skurits bort.

Vem ska jag fakturera, tidskriften eller golfklubbarna? Kan jag begära skadestånd för otillåten bildpublicering? Kan jag begära skadestäd för att mina bilder har förvanskats trots att det rör sig om annonsbilder?

Jag har förhandlat länge med dem nu. Betalningsviljan är noll och de skyller på varandra. Jag kommer antagligen att bli tvungen att stämma dem och då är det viktigt att stämma rätt.

Signatur: 
AF

Kommentarer

Normalt är det annonsören som skall betala för bilder i sin annons. Skulle tidningen utan deras vetskap försett annonsen med bilder så har annonsören/na regressrätt gentemot tidningen dvs. kan i sin tur begära ersättning av tidningen. Du bör därför inrikta dig på annonsörerna och upplysa dem om det.
By Staffan Teste