Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Reklamfotograf vann i rätten

En reklamfotograf vann vid Göteborgs tingsrätt gentemot företaget Smart Eye AB.  Företaget hävdade att ett antal bilder friköpts för evigt bruk vid Göteborgs tingsrätt. Reklamfotografen som sålt bilderna för kortvarigt användande av en reklambyrå som numera gått i konkurs bestred att företegt skulle skaffat sig någon rätt till ett andra användande efter det att företaget använt bilderna som överenskommits vid ett första tillfälle. Tingsrätten konstarerade i en dom den 8 juli att företaget inte lyckats visa att något friköp skett. I Sverige gäller specifikationsprincipen vilken innebär att det åvilar företaget att bevisa att övergång av rättigheterna skett. Tingsrätten godkände fotografens krav på ersättning.