Select Language / Välj Språk

Sälja mina teckningar av Disney/Seriefigurer?

Hej,

Jag tecknar mycket och då framförallt Disneyfigurer och seriefigurer. Min fråga är om det är tillåtet att sälja dessa, tex i köp o säljgrupper på Facebook? Jag målar ofta av bilder som finns på Internet eller i tidningar. Är det ok att sälja eller riskerar jag att bli stämd av ex Disney?

Vänligen,
Sajo

Signatur: 
Sajo

Kommentarer

Det du beskriver är brott gentemot upphovsrättslagen. Du får teckna av osv. för eget privat bruk, men säljer du alstren så är det otillåten exemplarframställning och bearbetning. Du måste ha tillstånd av upphovsmannen eller ägaren av rättigheterna t.ex. Disney.
By Staffan Teste