Select Language / Välj Språk

Sälja portätt

Hej ! Jag har börjat måla porträtt. Det är i nybörjarfasen o jag väljer nu ut personer på min facebooksida vars profilbilder jag målat av.
Det kommer nu upp 3 frågeställningar :
jag målar av en bild ( foto ) som någon har upphovsrätten till- är det ok ?

2 Jag har inte bett varken fotografen eller objeketet om lov. Har jag rätt att sälja den målningen till annan än objektet eller krävs objektet resp fotografens tillstånd ?

3 Jag går på målarkurs o där målar dom andra av andras målningar - främst mer eller mindre kända verk från olika konstböcker- är det ok att kopiera på det viset ?

mvh Zahra Medzeta

Signatur: 
playingwithcolors.se

Kommentarer

Kopierar du av andras fotografier och porträtt enbart för privat bruk (inom hemmets väggar) så är det tillåtet. Det är exemplarframställandet, du gör flera ex och säljer eller ställer ut din kopia (sprider) som är otillåtet. För detta fordras upphovsmannens tillstånd. Den avbildade personen har inget skydd såvida du inte gär reklamför dig själv eller använder bilden i reklamsammanhang då gäller lagen om namn och bild i reklam. Att måla på en konstskola får nog anses utgöra en mindre krets likvärdig med privat bruk, såvida inte skolan ordnar en större utställning för allmänheten.
By Staffan Teste