Select Language / Välj Språk

Scanna artikel med tillhörande bilder från tidning

Hej!
Vår produkt är med i en miljöbild i en tidningsartikel. Det står inget om oss i artikeln utan produkten syns bara i bild.
Vi har på vår hemsida ett pressarkiv där jag lägger artiklar, pressreleaser och annonser där våra produkter synts i pressen.
Har jag rätt att scanna och publicera just denna artikeln på hemsidan?

Signatur: 
Tess

Kommentarer

För att återgiva en artikel och bilder måste tillstånd inhämtas av upphovsmännen och tidningen. Annars är det en otillåten exemplarframställning. Läggs materialet ut på ett företags hemsida räknas utnyttjandet som reklam och kan bli extra dypbart.
By Staffan Teste