Select Language / Välj Språk

Skärmdump

Jag är beredd att publicera en bok där jag skriver om Internet. Kan jag i boken publicera en skärmdump på en hemsida, utan lov. (Om nej: Borde lov ges både av sidupprätthållare och eventuella fotografer och personer som skrivit på hemsidan?)

Signatur: 
Lotta

Kommentarer

Upphovsmän som äger rätt till materialet och skall frågas om lov är författare och fotograf eller om rättigheterna övergått den som äger hemsidan. I vissa sammanhang behövs inga tillstånd och det är om texterna inte uppfyller verkshöjd t.ex. är för korta för att vara särskild skapelse eller om endast delar av texten visas som citat. När det gäller bilder kan de visas i enstaka fall då bilderna utgör en icke väsentlig del av skärmdumpen eller om de inte går att se alls. Utgör bilderna en större väsentlig del av skärmdumpen/sidan skall fotografen ge sitt godkännande.
By Staffan Teste