Select Language / Välj Språk

Skillnaden mellan vanligt fotografi och konstnärligt fotografi

Jag har på nätet hittat två fotografier för framsidan på min avhandling. Den första bilden är tagen i Tyskland 1934 och jag kan se att det är Bundes Archiv som har originalfotot. Det andra fotografiet är tagen i Moskva 1953.

Kan jag utan att be om tillstånd använda dessa bilder?

Min bedömning är att inget av fotografierna kan betraktas som "konstverk". Det rör sig om gruppfotografier från ungdomsmöten och jag har hittat flera liknande fotografier på nätet. Var går föresten gränsen mellan ett "vanligt fotografi" och ett fotografi som klassas som "konstnärligt verk"? Vem är det som i slutändan avgör detta? Går det att få den frågan bedömd? Om jag har förstått problematiken rätt är detta den springande punkten.

Signatur: 
PH

Kommentarer

Även porträtt och gruppfotografier kan vara skyddade som fotografiska verk. Vad fotografiet skyddas som bedöms utifrån fall till fall. Gränsen mellan ett fotografiskt verk och en fotografisk bild bedöms i slutändan av en domstol. Fotografiska verk är skyddade 70 år efter det år då fotografen dog. Fotografiska bilder är skyddade 50 år efter det år då fotografiet togs. Ni bör ta reda på vem som äger rättigheterna innan ni använder fotografiet. Om ni vet vem som innehar originalfotografiet kan ni börja där.
By Pär Öhman