Select Language / Välj Språk

Skydd för hus kan finnas på Internet

Hej!
Du har i svar den 31 december 2012 lämnat frågeställare på rubricerad fråga besked om att om publicering skett på Internet, detta kan komma att betraktas som ett upphovsrättsligt intrång. Varför just Internet? Om företaget i fråga i stället skickar ut reklam eller låter annonsera med huset i dagspress eller dylikt, kan inte detta då likaledes komma att innebära upphovsrättsligt intrång?
Tacksam för Ditt svar!
/Sten

Signatur: 
Sten

Kommentarer

I den svenska upphovsrättslagen finns särskilda regler för tillgängliggörande på Internet. När det gäller bilder på hus och konstverk stadigvarande placerade utomhus i Sverige så är det fritt fram att publicera bilder såväl i redaktionella sammanhang som i reklamsammanhang. Detta gäller dock inte på Internet, där upphovsrättslagen i Sverige säger att detta ej är tillåtet. Andra regler gäller i andra länder i Europa. T.ex. i Finland och Danmark är det inte tilåtet att i reklamsammanhang överhuvudtaget även i tryckt form återge konstverk.
By Staffan Teste