Select Language / Välj Språk

Stöld?

Jag ser att du ofta använder termen stöld om upphovsrättsbrott, men om du anser att det är stöld varför använder du då upphovsrätts lagar i anmälningar mot de som använder kopierade bilder och inte enligt 8 kap 1 § brottsbalken?

Är det inte juridiskt fel att kalla det för stöld?

Signatur: 
Kenny_Lex

Kommentarer

Brott mot upphovsrättslagen är den korrekta benämningen. I fotobranschen är nog bildstöld en vanlig benämningen även om den inte är juridiskt korrekt. Sök på Google och du får 24 000 träffar på ordet bildstöld. På upphovsrättsbrott foto ges 295 000 träffar. I Bildleverantörernas förenings prislista anges "Otillåten spridning och exemplarframställning - stöld" som rubrik beträffande föreningens leveransvillkor. Även Svenska Fotografernas förbund använder uttrycket stöld ibland. För att citera förre ordföranden för förbundet Åke Sandström på SFF:s hemsida :."Lagen ger en privat möjlighet att för eget bruk i ett fåtal exemplar använda en bild, detta gäller då i privat syfte och i den närmaste vänkretsen - aldrig i yrkessammanhang. Man får självklart inte använda bilden på sin hemsida. Den är inte privat. Utan tillstånd blir det stöld". Det är nog svårt att hindra den enskilde fotografen från att även i fortsättningen som branschpraxis i dagligt tal kalla det otillåtna utnyttjandet av den egna bilden som "bildstöld". I juridiska sammanhang t.ex. stämningar använts begreppet brott.
By Staffan Teste