Select Language / Välj Språk

Stulna bilder

Hej,

Ett företag har stulit en av mina bilder och använt i en annons i två olika dagstidningar. Samma företag har stulit en annan bild och använt i en annons på deras egna hemsida. I båda fallen har bilderna manipulerats (beskurits). Mitt namn som fotograf är inte heller nämnt. Jag har skickat en faktura där jag debiterar enligt branschstandard och ett förlikningsavtal. Företaget har nu återkommit och skriver att dom "bestrider fakturan och återkommer inom 10 dagar". Min faktura förfaller om 7 dagar. Vad göra? Anmäla stölden till polisen? Fråga på vilka grunder de bestrider fakturan? Avvakta 10 dagar?
Jag har sparat tidningarna med annonserna och tar skärmdump för varje dag som min stulna bild ligger på deras hemsida.

Tack.

Signatur: 
AJB

Kommentarer

Har företaget bestridit fakturan och vill ha betänketid får du nog avvakta betänketiden. Bestridandet innebär ju att de inte avser att betala inom tio dagar. Du bör nog be om besked på vilka grunder de bestrider fakturan. Vanlig fakturatid är 30 dagar, varefter dröjsmålsränta löper om det finns angivet på fakturan. Får du därefter inga skäl så får du antagligen driva saken civilrättsligt i domstol. Polisanmälan brukar vanligtvis inte leda till annat än att polisen lägger ned förundersökningen. Behöver du hjälp återkom gärna teste@bildombudsmannen.se
By Staffan Teste