Select Language / Välj Språk

Ta en detalj?

Är det lagligt att ta en detalj från en bild?
Om vi säger: om man tar ett hjul från en bil, ett mönster på en vägg från ett hus eller en detalj från ett spel?
Om de bara är 5 - 10% av bilden eller mindre?

Signatur: 
...

Kommentarer

Enligt upphovsrättslagen är det inte tillåtet att citera en bild. Det hörs egentligen av namnet. Citat av en bild skulle just vara ta ett hjul osv. Men det är detsamma som manipulering av bilden ifråga, vilket förändrar budskapet av ursprungsbilden. Och återger man hela bilden är det inget citat utan en ny exemplarframställning. Det finns idag sökmotorer på Internet som letar efter otillåtna användningar av bilder och de kan just finna små detaljer som kommer från ursprungsbilden. Internationella bildbyrpåer skickar därefter krav på den här typen av användning. Det är nog enklare att själv fotografera ett hjul etc.
By Staffan Teste