Select Language / Välj Språk

Taggade bilder

Hej!

Jag har en fundering när det gäller taggning av bilder. Om en tidning ber sina läsare att tagga en viss typ av bilder på Instagram med tidningens namn dvs #namnet. Är det samma sak som att ge tillåtelse att publicera den då eller behöver det stå något mer vid uppmaningen?

Fått en bild publicerad i lokaltidningen under rubriken "Läsarbilder" vilket var helt ok då jag taggat den med tidningens namn och ville synas, men bredvid min fanns bilder som enbart var taggade med geografiskt namn. Ingen ersättning betalas ut. Alla Instagramkonton var redovisade. Vad gäller?

Med vänlig hälsning
Fröken Foto

Signatur: 
Fröken Foto

Kommentarer

Upphovsmannen till bilden bör tillfrågas vid varje publicering av annan om inte syftet framgår väldigt klart. Ett problem är att veta vem som taggat bilden. Det är inte alltid säkert att det är upphovsmannen själv som gjort det och då kan det bli fråga om ett intrång i upphovsmannens rättigheter.
By Staffan Teste