Select Language / Välj Språk

Teckna av kändisar och sälja?

Hejsan, kan jag göra karikatyrer, bilder av kända personer och sedan sälja utan deras tillåtelse?

Signatur: 
Ann

Kommentarer

Om du tecknar med ett fotografi som förlaga måste du alltid fråga fotografen om lov. Upphovsrättslagen skyddar inte bara mot exakta kopior utan även mot bearbetningar av ett fotografi. Om du ska använda fotografierna i marknadsföring behöver du också fråga personen du tecknar om lov.
By Pär Öhman