Select Language / Välj Språk

Tidningars rätt att använda bilder?

Vilken rätt har dagstidningar att använda fotografiska bilder tagna av privatpersoner utan deras tillstånd i samband med nyhetsrapportering? Och i vilken utsträckning kan man begära ersättning om de genom att inte nämna namn har kränkt den ideella upphovsrätten?

Signatur: 
Johansson

Kommentarer

Det är upphovsrättsligt otillåtet för en tidning att utan samtycke utnyttja en upphovsmans fotografier. För detta skall de betala skälig ersättning och har de utnyttjat materialet även utan att nämna upphovsmannens namn skall de betala även för detta.
By Staffan Teste