Select Language / Välj Språk

Tillåtet att använda bilder från tidningar/böcker till collage?

Hej!

Är det tillåtet att som konstnär/formgivare klippa ut bilder ur äldre veckotidningar/böcker för att sedan använda i konstnärliga collage som man har för avsikt att sälja/använda kommersiellt? Med äldre tidningar/böcker menar jag tex 50/60/70-talet.

Med konstnärligt collage menar jag att den ursprungliga bilden ur veckotidningen/boken klipps ut ur sin egentliga kontext och sedan sätts in i ett helt nytt konstnärligt sammanhang. Tex en kobratelefon klipps ut ur en annons för telefoner. Bilden kanske även ändrar färg eller spegelvänds.

Kan jag som ännu ett exempel klippa ut en bild på tex. en känd skulptur som finns i en äldre veckotidning och använda den i ett collage? Eller måste ja ha upphovsrätt både från fotografen som tagit bilden samt formgivaren av skulpturen i det här fallet?

Jag har aldrig riktigt fått ett ordentligt svar på den här frågan och hoppas på att ni sitter inne med ett. Jag vill inte göra något som man senare kan bli ersättningsskyldig för.

Mvh

Marie

Signatur: 
Marie

Kommentarer

Upphovsrättslagen delar in fotografier i två olika kategorier, fotografiska verk och fotografiska bilder. För att använda fotografiska verk eller bilder krävs upphovsmannens tillstånd så länge fotografiet är skyddat. Skyddet för fotografiska verk är 70 år från upphovsmannens dödsår och för fotografiska verk är det 50 år från det att fotografiet togs. Innan år 1994 skyddades fotografier enligt den dåvarande fotolagen. Fotolagen skyddade "bilder i allmänhet" i 25 år och fotografier med "vetenskapligt eller konstnärligt värde" fick samma skydd som verk i upphovsrättslagen. Fotografier som är tagna innan år 1969 och som inte har vetenskapligt eller konstnärligt värde är fria att använda. Alla fotografier som anses vara fotografiska verk (eller "vetenskapligt eller konstnärligt värde") är skyddade om fotografen dog 1944 eller senare. Det stämmer att du måste ha båda upphovsmännens tillstånd om fotografiet avbildar ett annat verk. Skyddstiden kan vara olika för fotografiet och det verk som fotografiet avbildar. Upphovsrättslagen ger fotografier ett skydd oavsett om det används i ursprungligt eller ändrat skick eller i annan teknik. Detta skydd gäller både fotografiska verk och fotografiska bilder. Om det kollage som skapas innebär ett intrång eller inte beror på om kollages kan anses vara ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av de ursprungliga fotografierna. Det är tveksamt om det räcker med att endast ändra färg, spegelvända eller sätta den ursprungliga bilden i ett nytt konstnärligt sammanhang. Solna tingsrätt kom i juni fram till att en konstnär gjort intrång i ett fotografi när han använt sig av fotografiet som förlaga för att avbilda Christer Pettersson i en målning. Detta mål ska prövas på nytt i Svea hovrätt och vi får se vad domstolen kommer fram till i sin prövning. För att undvika att bli ersättningsskyldig i framtiden bör ni inhämta upphovsmannens samtycke till de urklipp ni utnyttjar om de skyddas av upphovsrätten. Om ni använder er av urklipp utan att inhämta samtycke bör ni ändra det i så stor utsträckning att det inte är möjligt att urskilja det ursprungliga urklippet i ert kollage.
By Pär Öhman