Select Language / Välj Språk

Upphovsmans namn saknas

Om jag som upphovsman sålt en ny logotyp till företag, sagt att namnet mitt ska nämnas på hemsidan och/ eller i närheten av logotypen när den används.
De använder loggan flitigt utan att namnge upphovsman i många sammanhang, annonser, på facebooksida etc. vad kan man göra?
Har påtalat det vid flertal tillfällen om detta och skickat med mitt företags varumärke som jag ville skulle finnas på deras hemsida eller iallafall nämnas vid namn men ingenting händer.

Sålt loggan men inte skrivit kontrakt med köparen om användningen av logotypen.
Denne tar sig friheter och har urskiljt text från bakgrund trots att jag sålde loggan som en enhet, skickade den i epsfil men för att användas som den är gjord och ska givetvis inte plockas isär.

Frustrerande, undrar om det går att göra något?

Inser att man ska skriva kontrakt om allt.

/ CK

Signatur: 
CK

Kommentarer

Om du skriftligen påpekade att namnet skulle nämnas har du möjlighet att kräva namnangivelse samt ersättning för utebliven namnangivelse. Du har som upphovsman en ideell rätt som innebär att ditt verk inte får ändras så att ditt konstnärliga anseende kränks. Beroende på hur verket ändrats kan du därför möjligtvis ha rätt till skadestånd för ändringen. Ta kontakt med företaget på nytt, om de inte vill göra rätt för sig kontakta oss på ohman@bildombudsmannen.se
By Pär Öhman