Select Language / Välj Språk

Upphovsrätt efter död

Hej,

Jag har hittat fotografier som är tagna av en person som varit avliden i mer än 10 år.
Ingen i hens släkt har gjort anspråk på det hen lämnat efter sig, varken fotografier eller andra ägodelar.
Så nu har jag tänkt att använda dessa fotografier i en fotoutställning.
Har jag rätt att göra det?

Tack

Signatur: 
Percy

Kommentarer

Skyddstiden för fotografiska verk är 70 år efter det år då fotografen dog. Om fotografierna inte är verk är de skyddade som fotografiska bilder. Fotografiska bilder är skyddade i 50 år efter det år fotografiet togs. Så länge fotografierna är skyddade har du ingen rätt att ställa ut dem. Du bör kontakta fotografens släkt och köpa loss rättigheterna innan du ställer ut dem.
By Pär Öhman