Select Language / Välj Språk

Upphovsrätt för gamla tidningsartiklar

Kan jag för kommersiellt bruk, kopiera tidningsartiklar utgivna före 1935 och där namngiven upphovsman saknas? (står t.ex. "från tidningens utsände" eller dyl.)
Hur noggrant behöver man efterforska en allmän, enkel signatur typ: E. R. ?
Är det någon skillnad om tidningen har upphört eller fortfarande existerar?

Signatur: 
webprof

Kommentarer

Upphovsrätten upphör inte för att namnet i tidningen saknas. När det gäller artiklar som har verkshöjd och det har de flesta längre artiklarna gäller det upphovsrättsliga skyddet i 70 år efter författarens död. En uppgörelse måste göras med upphovsman för utnyttjanden som innebär exemplarframställning eller utnyttjanden på Internet. Det saknar betydelse om tidningen upphört eller ej. Existerar tidningen kan två uppgörelser behövas dels med författaren och dels med tidningen.
By Staffan Teste