Select Language / Välj Språk

Utnyttjande av brygga för bild i kommersiellt syfte

Hej Bildombudsmannen,

Min farmor äger en sjöbod med tillhörande brygga. Vi har upptäckt att ett företag har placerat sin produkt (i det här fallet en stol) på hennes brygga och fotat produkten samt hela hennes brygga, utan hennes tillåtelse. Nu används bilden i ett kommersiellt syfte för att sälja produkten på olika hemsidor samt sociala medier.

Nu till min fråga, vad gäller för regler i det här fallet? Om det inte är OK i lagens mening, vad kan man begära för ersättning?

Tack på förhand.

RB

Signatur: 
RB

Kommentarer

När det gäller Internetpubliceringar gäller att arkitektritade hus inte utan arkitektens tillstånd kan visas på Internet. För reklammaterial i tryck finns inga begränsningar. Men sjöboden måste vara upphovsrättsligt skyddad dvs. nybyggd och arkitektritad. D har arkitekten rätt att beivra tillgängliggöranden på Internet. Om sjöboden är privat mark har ingen rätt att ge sig in på tomtmarken/bryggan och inte heller ställa stolen där. Det är mer hemfridsbrott. Har stolen redigeras in via photoshop och bilden är tagen från allmän mark är det svårare att angripa ur upphovsrättslig synpunkt.
By Staffan Teste