Select Language / Välj Språk

Vad gäller?

Hej!
Jag har haft ett konto på mostphotos.se där jag sålt några bilder. Västerås Stad har ett konto där och det är dom som köpt några bilder av mig.
Nu har det kommit till min kännedom att VisitVästerås AB som ägs av Västerås Stad använt 2 av mina bilder. den ena använde dom i en tidning som dom gav ut i samband med Big Power Meet i Västerås 2015, den andra använder dom på sin hemsida i samband med information om onkologi dagarna i Västerås.

Jag har varit i kontakt med Visitvästerås AB som hävdar att eftersom dom är ett bolag som ägs helt av Västerås Stad så har dom rätt att använda dessa bilder. Kan det verkligen stämma? Som jag ser det, är Västerås stad och VisitVästerås AB två skllda användare av bilderna.
Vore tacksam om du kan reda ut vad som gäller här.

Med vänlig hälsning
Alexander Arntsen

Signatur: 
Alexander

Kommentarer

Västerås stad och Visitvästerås AB är två skilda juridiska bolag. Det är viktigt att du ser över Mostphotos avtal och ser vilka rättigheter Västerås stad har fått och om avtalet ger dem rätt att vidareöverlåta bilderna till Visitvästerås AB. Bolag inom samma koncern har inte rätt att använda fotografier utan upphovsmannens tillstånd. Om bolaget fortfarande inte vill betala kan vi hjälpa dig om du skickar ett e-post till ohman@bildombudsmannen.se. Glöm inte att dokumentera intrånget.
By Pär Öhman