Select Language / Välj Språk

Varför tillåts nätcensur utan motivering?

En av mina hemsidor/bloggar/nåja ... spärrades för ett antal år sedan. Jag har inte orkat ta reda på varför, men det retar mig att folk som har/haft länkar till rätt tankfulla inlägg i universums djupare frågor ännu idag upplyses om att skribenten ifråga brutit mot något slags osagda regler.

För mig är detta en anklagelse utan varken motiv eller förklaring.
Möjligen kan en och annan rättshaverist anse detta som i nivå med förtal, men vi mogna människor har lossat lite på tömmarna se'n vi började.

Vad gäller?
Vad kan man göra med dessa anonyma (ständigt publicerade) världscensorer?

Signatur: 
KenNet

Kommentarer

Du bör kunna få besked varför ditt material tagits bort. Många gånger rör det sig om intrång i andras upphovsrätt, texter, bilder, filmer, musik osv. Detta för att upphovsmännen skal kunna leva på sin verksamhet. Upphovsrätt omsätter betydande summor av svensk export t.ex. musikindustrin och datorspel. Din frågeställning antyder också att det kan röra sig om förtal och där finns visst skydd för påhopp från olika håll. Men ta reda på som sagt varför du censurerades.
By Staffan Teste