Select Language / Välj Språk

Vem äger rättigheter på blogg?

Hej!
Vi har på vår skola startat en blogg för elever och föräldrar. Föräldrarna har godkänt att deras barn får vara med på bild om deras fullständiga namn inte finns med. Vi har dock fått frågan om vem som äger rättigheterna till bilderna?
Tacksam för svar!

Signatur: 
Sossarora

Kommentarer

I den mån upphovsmannen inte avtalar bort sin rätt så äger han/hon rätten till exemplarframställning och tillgängliggörande på Internet. Den ideella rätten kan inte heller helt avtalas bort. Den som är med på bilderna äger ingen rätt såvida inte bilden utgör en beställning, porträttfoto.
By Staffan Teste