Select Language / Välj Språk

Vilka bildrättigheter gäller på nätet?

Det är säkert svårt att besvara då nätet har inga länder eller alla länder.
Om någon tar bilder från min webbsida men är från ett annat land än i Sverige vad kan man göra då.
I USA kan man registrera bilder. Kan man eller är det någon fördel att registrera sina bilder där? "US Copyright office" http://www.copyright.gov

Signatur: 
sten

Kommentarer

Det går att komma åt bildstölder även om personen eller företaget är från ett annat land än Sverige. Inom EU finns särskilda bestämmelser som ska underlätta för upphovsmän om intrånget begås på Internet. Registreringen hos US Copyright office gäller endast i USA.
By Pär Öhman