Select Language / Välj Språk

Vad gäller på en lösenordsskyddad hemsida?

Jag har fått veta att det är förbjudet att publicera bilder på folk om man inte först fått deras medgivande, men att det däremot är tillåtet att ha dessa för privat bruk. Om jag publicerar bilderna på en lösenordsskyddad hemsida där endast familjen har tillgång, vad gäller då?

Signatur: 
undran

Kommentarer

Att publicera bilder på människor utan deras medgivande går bra i tidningar, böcker, film och i television. Det är när man lagrar ned dem i en databas som det är problematiskt. En publicering på en öppen hemsida på Internet får först ske efter tillstånd enligt personuppgiftslagen eftersom bilden utgör en personuppgift. Även en privat "hemsida" är en databas och lagen gör egentligen ingen skillnad på detta. En annan sak är att ingen utöver familjen kanske vet om att sidan finns.
By SuperAcoAdmin