Select Language / Välj Språk

Räcker en muntlig överenskommelse

"För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt? skrev Linda" Då frågar jag. Om vi har för avskt att fotografera uppemot 500 st personer/dag inom olika lagidrotter där dom avfotograferande är över 18 år, hur ställer sig deras muntliga Ok om någon sedan ångrar sig o vi plockar bort bilden/erna. Kan vi få en stämning på halsen? För det är som du förstår något tungt att stå med papper o penna för att få underskrifter på alla dessa människor. Räcker det kanske med att filma deras Ok som bevisunderlag? Tanken är att kunna sälja bilderna till privatpersonen precis som PIN Trotting gör på bl.a. Vasaloppet.

Signatur: 
Steffo

Kommentarer

Svår fråga. Det finns ännu ingen rättspraxis om bilder på Internet. Enligt regeringsbeslut anses en bild vara en personuppgift och läggs den ut på Internet skall man ha personens medgivande enligt personuppgiftslagen. Den som är tillsynsmyndighet, Datainspektionen är den som närmast kan svara påfrågeställningen. Ett muntligt avtal skall annars i svensk rättspraxis gälla som ett skriftligt och jag har svårt att se att en domstol skulle kunna döma ut något eller i varje fall något högre belopp om man efter påpekande tagit bort bilden. I en frågespalt på en hemsida där frågande själv fick skriva in sina frågor och namn, klagade en person att hennes namn stod kvar efter ett år. Datainspektionen krävde att namnen skulle tas bort och i och med löfte om detta vidtogs ingen åtgärd.
By SuperAcoAdmin