Select Language / Välj Språk

Fakturerad bildanvändning

Hej En person tar en bild från min hemsida och publicerar på sin egen hemsida. Jag skickar faktura som igoreras och polisanmäler men det läggs ner. Hur långt efteråt kan jag komma med ersättnignskrav? Bilden plockades bort i och med att jag ställde krav på den som tagit bilden. Kan bildombudsmannen hjälpa mig fast jag är privatperson och inte har något företag.

Signatur: 
Daniel

Kommentarer

Att ta en bild från någons hemsida är ren stöld. Bildombudsmannen kan hjälpa dig, sänd ett email till teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14. Villkoren för Bildombudsmannens engagemang finner du på annan plats på denna hemsida. Krav kan ställs i tio år. Tyvärr lägger polisen/åklagaren ofta ned den här typen av fall trots att Sverige har internationella överenskommelser i vilka det framgår att Sverige skall prioritera dem. Men oavsett om det blir åtal för brott eller ej kan tvister av det här slaget drivas via domstol. Bildombudsmannen hjälper alla upphovsmän oavsett om de är företagare eller ej.
By SuperAcoAdmin