Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Cykelförbund stämt på nytt

Ett reklamföretag har stämt Örebro läns Cykelförbund för att de inte betalat överenskomna kostnader. Tidigare stämde en fotograf i Örebro, som utfört fotograferingsuppdrag utan att få betalt av Cykelförbundet. Fotografen förliktes efter förberedande rättegång vid Örebro Tingsrätt.
     Tvisten mellan reklamföretaget och Örebro läns Cykelförbund går mot huvudförhandling sedan Örebro Läns Cykelförbund avvisat försök till förlikning.