Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Förlikning om avfotograferad bild

En förlikning har träffats mellan en BLF-medlem och ett tidningsföretag i Danmark. Fotografen erhåller ett skadestånd för en avfotograferad bild som publicerats i den danska tidningen Extrabladet.

     Fotografen hade stämt vid Lunds tingsrätt då en av tidningens utsända medarbetare fotograferat av en bild tagen av fotografen som ställts ut i ett skyltfönster och sedan publicerat avfotograferingen i den danska tidningen.