Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Rättsfall

Tvister som hanteras, listade i datumordning.

Datum 11-05-20

En text & Bildbyrå har förlikts med Kriminalvården vid Varbergs tingsrätt.

Datum 11-05-20

Stockholms tingsrätt har kommit fram till slutsatsen att en fotograf måste meddela en beställare av hans bilder att han vill ha betalt.

Datum 11-05-20

Expressen har åter stämts för upphovsrättsligt intrång. För femte gången har Expressen stämts för upphovsrättsligt intrång i mål där Bildombudsmannen är ombud.

Datum 11-05-20

En svensk fotograf har stämt den norska tidningen Hamar Arbeiderblad för att ha använt en bild på ett skivomslag i sin tidning.

Datum 11-05-20

Fyra olika tingsrätter och två hovrätter har slagit fast i domar att en fotograf som råkar ut för att få sina bilder stulna och publicerade på Internet kan stämma i sin egen hemort.

Datum 11-05-20

I en rättegång i Uppsala mellan en fotograf och Q-Houses i Sverige AB hävdar de senare att fotografens namn inte behöver sättas ut på Internet.

Datum 11-05-20

Stockholms tingsrätt har dömt bevakningsföretaget Security Driving Sweden AB att betala skadestånd till en fotograf som fått en bild stulen och utlagd på bevakningsföretagets hemsida.

Datum 11-05-20

Nacka tingsrätt har dömt företagarnas Centrumförening i Orminge att betala skadestånd till en fotograf för att föreningen otillåtet utnyttjat fotografens bild i reklamsammanhang.

Datum 11-05-20

Säkerhetsföretaget Security Driving har stämts av en fotograf för att företaget utan tillstånd använt fotografens bild på sin hemsida.

Datum 11-05-20

Dagens Nyheters kultursida kopierade bilder ur en fransk fotografs bok utgiven i England och vägrade att betala ersättning för kopieringen.

Datum 11-05-20

De två fotografer som stämt Stockholms kommun är nu åter i tingsrätten.

Datum 11-05-20

Ett reklamföretag har stämt Örebro läns Cykelförbund för att de inte betalat överenskomna kostnader.

Datum 11-05-20

Expressen och tre kvinnor har förlikts i ett i övrigt hemligt förlikningsavtal.

Datum 11-05-20

En förlikning har träffats mellan en BLF-medlem och ett tidningsföretag i Danmark.

Datum 11-05-20

Bildombudsmannen AB driver just nu som ombud 14 fall av upphovsrättsliga frågor m m i domstolar och avser att stämma i ytterligare ett antal fall.

Datum 11-05-20

Ett av de största målen kring upphovsrätt och varumärken pågår för fullt vid Stockholms tingsrätt.

Datum 11-05-20

En fotograf som fått se sina bilder otillåtet publicerade på en ideell organisations hemsida i ett collage har nu förliks med den idella föreningen.

Sidor